Citat är något som många av oss använder oss av dagligen. Men varför använder vi citat? I många fall använder vi oss av citat för att undvika att plagiera andras verk, till exempel när det gäller forskning. Citat används ibland även som en slags inspirationskälla. De kan även användas för att illustrera eller roa någon. Då citerar man ofta kända personer.

 

När man citerar någon ger man sig själv auktoritet från den man citerar. Det kan vara riktigt användbart i många fall, speciellt när man skriver en uppsats eller liknande.

 

Vad är ett citat?

Vad är ett citat egentligen? Ett citat är ett stycke text som anger exakt vad någon har skrivit eller sagt. När man citerar vad någon har sagt eller skrivit, är det viktigt att det framgår vem som har sagt eller skrivit det. Återgivningen måste vara exakt. Detta gäller allt från stavning till användning av skiljetecken.

Citat behöver inte alltid vara en återgivning av en text. Man kan även citera delar av konstnärliga verk, som till exempel musik eller målningar.

Ett citat skiljer sig en hel del från ett referat. Ett referat återger det någon har sagt eller har skrivit, men med andra formuleringar.

Det finns två typer av skriftliga citat. Den ena är löpande citat och den andra är blockcitat.

 

Löpande citat används när man vill citera kortare meningar eller bara några enstaka ord. När man citerar med löpande citat, ska man markera citatet med citattecken.

 

Om man vill citera ett längre stycke, använder man sig av så kallade blockcitat. Blockcitat ska alltid utformas som ett fristående stycke, och ska helst dras in antingen mot vänster eller höger kant. Ibland räcker det bara att använda ett annat textformat för att visa att man citerar något.

 

Genom att klicka på följande länk, kommer du till en sida med flera exempel på kända citat. https://de-roliga-skamt.se/citat/  Det finns mängder av olika citatsamlingar att utforska på nätet.

 

Hur använder man citat?

 

Vad använder vi citat till? Citat används ofta för att få oss att fundera lite över livet. De används även för att inspirera och väcka intresse, ofta på ett filosofiskt sätt.

 

Oftast citerar vi kända personer, som till exempel filmstjärnor, författare eller politiker. Några exempel på kända citat är:

 

“Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för ditt land” – John F. Kennedy

 

“Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket” – Winston Churchill

 

” Vi måste bli den förändring vi vill se.” – Mahatma Gandhi

De flesta av oss har nog hört dessa berömda citat någon gång under våra liv.
Det behöver dock inte alltid handla om kända personer. Vem som helst kan citeras, även du och jag. Det viktigaste är som sagt att man alltid återger exakt vad någon har skrivit eller har sagt. Det ska vara in i minsta detalj. Annars är det ju inte ett riktigt citat.